17. 4. 2019

Slatinice

Jsme 8. oddíl Čumulangma, který je jako jeden z mála ve středisku koedukovaný, chodí k nám tedy kluci i holky. Jsme křesťansky založený oddíl, ale chodí k nám i děti z nevěřících rodin. Máme družinu starších a mladších holek a družinu kluků, které se scházejí:

Pá 17:05–19:00

Na schůzkách hrajeme hry, vyrábíme, učíme se skautské dovednosti, soutěžíme a často chodíme do lesa, který máme nedaleko. Zpravidla jednou za měsíc pořádáme jednodenní či vícedenní výpravu. O velkých prázdninách pořádáme vandr a následně čtrnáctidenní stanový tábor.

Naši klubovnu najdete na faře, adresa Slatinice 33 (mapa).
Více se dozvíte na našich webových stránkách: https://sites.google.com/view/8-oddil-slatinice/

Vojtěch Bartek – Smolda, vedoucí oddílu | +420 732 801 959 |  smolda-pacholda@seznam.cz

Kateřina Tomková | Katomk@seznam.cz