299. klub Kmene dospělých 8. střediska vznikl v roce 1990 spolu s obnovením činnosti 8. střediska. Oddíl, u Kmene dospělých říkáme klub, sdružuje dospělé skautky a skauty, kteří se již nepodílí na práci v oddílech mladších členů, ale buď pomáhají skautskému hnutí v jiných oblastech činnosti nebo mají zájem zůstat registrovanými členy skautské rodiny.

V současné době registrujeme 18 členek a členů, z toho 3 jsou čestnými členy Junáka, neb jsou vyznamenání členstvím v čestné jednotce Junáka - Svojsíkově oddílu. Jen něco málo přes jednu třetinu tvoří členové v důchodovém věku, ostatní jsou ještě pracovně aktivní. Máme mezi sebou zdravotníky – lékaře i nelékaře, pedagogické pracovníky, členy zaměstnané v církevních službách včetně kněží i pracovníky ve státní a komunální správě. Ne všichni členové mají své bydliště v Olomouci, někteří žijí a pracují jinde na Moravě a proto se nemohou aktivně podílet na klubové činnosti tak, jak by sami chtěli.

Činnost klubu je zaměřena na spolupráci s mladšími kmeny při různých akcích střediska či okresu, ať už pravidelných nebo příležitostných. Z nich můžeme jmenovat aktivní účast členů klubu při pravidelných skautských poutích v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce, pří oslavách svátku Božího Těla v Olomouci či oslavách svátku svatého Václava.

Dále se členové klubu podílí na organizaci tradičního okresního lyžařského běžeckého závodu Memoriálu Vládi Tylšara, konaného každoročně na památku zakladatele našeho střediska, který tragicky zahynul v srpnu 1945.

Někteří členové klubu se podílí na činovnické práci v základní organizační jednotce (ve středisku), vyšších organizačních jednotkách (okrese, kraji) a ústředních orgánech Junáka.

Mezi další činnosti, kterým se oldskautky a oldskauti věnují, patří také dárcovství krve, adopce na dálku, činnost ve prospěch pěstounských rodin, účast na zajišťování pravidelných bohoslužeb ve farnostech, kde působí atd.

Vlastní klubová činnost není systematická. Skutečností je, že sporadických vlastních oddílových akcí se nemohou účastnit všichni členové klubu stejným dílem, ale musíme brát v úvahu celou řadu objektivních okolností, které tomu brání.

Karel Berka, vedoucí klubu | +420 737 627 980 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Nadcházející akce

Junák - český skaut, středisko Vládi Tylšara Olomouc, z. s.
Mozartova 234/29, 779 00 Olomouc | IČ: 62335570 | č. ú.: 2800789803 / 2010 (transparentní účet) | 8.stredisko@skaut.cz